รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WEO2019 : World Robot Olympic 2019) ระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว588 18 มิถูนายน 2562
19 มิ.ย. 2562,
13:57:02 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
2.)ขอส่งสื่อความรู้เรื่อง โรคหัด ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พย 0023.3/ว 590 18 มิถุนายน 2562
19 มิ.ย. 2562,
10:22:20 น.
ก.พถ.
1 MB
3.)แจ้งรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มฯ พย 0023.3/ว 583 18 มิ.ย. 2562
18 มิ.ย. 2562,
10:07:24 น.
ก.พถ.
1 MB
4.)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" รุ่น 1 ปี 2562 พย 0023.3/ว 581 17 มิถุนายน 2562
17 มิ.ย. 2562,
16:31:06 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)เร่งรัดให้ อปท จัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้ สตง พย 0023.5/ว 5561 17 มิ.ย 2562
17 มิ.ย. 2562,
09:00:08 น.
กง.กง
337 KB
6.)การเตรียมอุปกรณ์และเอกสารเพื่อประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 พย 0023.2/ว 757 14 มิ.ย.2562
14 มิ.ย. 2562,
16:10:57 น.
ก.มบ.
4 MB
7.)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก พย 0023.3/ว 5533 14 มิถุนายน 2562
14 มิ.ย. 2562,
13:41:54 น.
ก.พถ.
3 MB
8.)แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม) พย 0023.3/ว 5534 14 มิถุนายน 2562
14 มิ.ย. 2562,
13:27:23 น.
ก.พถ.
6 MB
9.)การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พย 0023.3/ว 569 13 มิ.ย. 2562
14 มิ.ย. 2562,
10:48:22 น.
ก.พถ.
548 KB
10.)แผนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 พย 0023.1/ว5311 7 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 2562,
16:37:06 น.
บห.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ] จำนวนทั้งหมด( 1152 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน