รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การบันทึกข้อมูลโครงการพื้นฐาน พย0023.1/ว596 22 ม.ค. 61
22 ม.ค. 2561,
17:23:37 น.
บห.
100 KB
2.)การบันทึกข้อมูล 8 ด้าน ในระบบ INFO พย 0023.1/ว595 22 ม.ค. 60
22 ม.ค. 2561,
16:01:39 น.
บห.
866 KB
3.)"แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2561 - -
22 ม.ค. 2561,
15:07:50 น.
บห.
2 MB
4.)"แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" - -
22 ม.ค. 2561,
15:04:48 น.
บห.
844 KB
5.)เชิญประชุมการบริหารจัดการขยะ (นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง) พย0023.1/ว134 22 มกราคม 2561
22 ม.ค. 2561,
14:45:30 น.
บห.
41 KB
6.)เชิญประชุมการบริหารจัดการขยะ (นายอำเภอทุกกอำเภอ) พย0023.1/ว135 22 มกราคม 2561
22 ม.ค. 2561,
14:44:18 น.
บห.
37 KB
7.)การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 60 และแถลงการปฏิบัติงาน 61 ของ กอ.รมน. ที่ พย 0023.1/ ว543 19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 2561,
16:26:45 น.
บห.
274 KB
8.)การรายงานจำนวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) พย0023.1/ว542 19 ธันวาคม 2560
19 ม.ค. 2561,
09:21:07 น.
บห.
795 KB
9.)รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท. พย 0023.1/ว541 19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 2561,
09:02:59 น.
บห.
126 KB
10.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พย 0023.3/ว 515 18 ม.ค. 2561
18 ม.ค. 2561,
14:04:37 น.
ก.พถ.
196 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ] จำนวนทั้งหมด( 437 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน