รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว509 7 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 2561,
15:17:39 น.
บห.
3 MB
2.)โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" พย 0023.3/ว 4696 5 มิ.ย. 61
6 มิ.ย. 2561,
09:13:14 น.
ก.พถ.
4 MB
3.)โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ที่ พย 0023.1/ ว 4694 5 มิ.ย.61
5 มิ.ย. 2561,
14:31:37 น.
บห.
634 KB
4.)แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.1/ว4691 5 มิ.ย.61
5 มิ.ย. 2561,
10:02:03 น.
บห.
7 MB
5.)การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.1/ว4652 4 มิ.ย.61
4 มิ.ย. 2561,
10:43:21 น.
บห.
625 KB
6.)เรื่องขอเชิญเป็นองค์กรร่วมสนับสนุนการจดกิจกรรมและแจ้งข่าว "วันจักรยานโลก" พย0023.1/ว4591 1 มิ.ย. 61
1 มิ.ย. 2561,
16:37:24 น.
บห.
3 MB
7.)การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.3/ว483 31 พ.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561,
13:42:06 น.
ก.พถ.
989 KB
8.)การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อนของ อปท. พย 0023.5/ว 4523 31 พ.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561,
11:31:12 น.
กง.กง.
260 KB
9.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ ประจำเดือน เม.ย. 2561 พย 0023.5/ว 4522 31 พ.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561,
09:16:11 น.
กง.กง.
2 MB
10.) การประเมินผลงานพนักงานครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ พย 0023.2/ว 480 30 พ.ค. 2561
31 พ.ค. 2561,
14:03:49 น.
ก.มบ.
717 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] จำนวนทั้งหมด( 773 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน