รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 พย0023.1/ว699 28 กันยายน 2560
28 ก.ย. 2560,
10:49:54 น.
บห.
467 KB
2.)การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พย 0023.1/ว 6983 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
16:33:12 น.
บห.
216 KB
3.)เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ e-Plan พย 0023.1/ว6982 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
16:02:08 น.
บห.
608 KB
4.)จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2560 พย 0023.5/ว 692 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
10:59:16 น.
ก.งบ.
2 MB
5.)มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ พย 0023.5/ว 691 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
10:58:39 น.
ก.งบ.
6 MB
6.)แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 690 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
10:57:30 น.
ก.งบ.
2 MB
7.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม พย 0023.5/ว 689 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
10:56:54 น.
ก.งบ.
5 MB
8.)การขอรับเงินชดเชยฯ (ค่า K) พย 0023.5/ว 688 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
10:56:03 น.
ก.งบ.
1 MB
9.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 8 ประจำปี งปม. พ.ศ. 2560 พย0023.5/ว 685 25 ก.ย. 2560
25 ก.ย. 2560,
15:54:38 น.
ก.งบ.
2 MB
10.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ก.ค. 2560 พย 0023.5/ว 684 25 ก.ย. 2560
25 ก.ย. 2560,
15:53:32 น.
ก.งบ.
8 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ] จำนวนทั้งหมด( 527 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน