รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการอบรมหลักสูตร"ท้องถิ่นคุณธรรม:ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" พย0023.1/ว9092 15 ธันวาคม 2560
15 ธ.ค. 2560,
14:19:33 น.
บห.
5 MB
2.)แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.3/ว 8991 13 ธ.ค.2560
14 ธ.ค. 2560,
16:11:42 น.
ก.พถ.
8 MB
3.)แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ พย 0023.3/ว 8810 7 ธ.ค.2560
14 ธ.ค. 2560,
11:04:54 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)ขอให้ทบทวนแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเก็บภาษีป้ายของ ปตท. พย 0023.5/ว 8992 13 ธ.ค. 2560
14 ธ.ค. 2560,
10:08:10 น.
ก.งบ.
867 KB
5.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2560 พย 0023.5/ว 8846 8 ธ.ค. 2560
12 ธ.ค. 2560,
14:20:18 น.
ก.งบ.
2 MB
6.)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พย0023.3/ว895 8 ธ.ค. 2560
12 ธ.ค. 2560,
10:47:18 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
7.)เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว 8844 8/12/60
8 ธ.ค. 2560,
14:15:35 น.
กง.
524 KB
8.)การบันทึกแบบสำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน พย 0023.1/ว 8841 8 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 2560,
10:01:15 น.
บห.
3 MB
9.)โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕60 พย0023.3/ว8843 8พ.ย.2560
8 ธ.ค. 2560,
09:45:56 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
10.)โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 พย0023.3/ว888 7ธ.ค.2560
7 ธ.ค. 2560,
18:22:27 น.
ก.พ.ถ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ] จำนวนทั้งหมด( 700 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน