รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง พย 0023.5/ว 3654 31 พ.ค. 2560
7 มิ.ย. 2560,
10:40:35 น.
กง.บ.
1 MB
2.)การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีมีเหตุผลความจำเป็น ที่ พย 0023.2/ว 3703 26 พ.ค. 2560
5 มิ.ย. 2560,
14:22:30 น.
ก.มบ.
133 KB
3.)การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 3912 5 มิ.ย. 2560
5 มิ.ย. 2560,
11:44:00 น.
กมบ.
153 KB
4.)การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 3911 5 มิ.ย. 2560
5 มิ.ย. 2560,
11:09:39 น.
กมบ.
182 KB
5.)การบันทึกข้อมูล มฝ.2 ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2560 พย 0023.1/3895 2 มิ.ย. 60
2 มิ.ย. 2560,
15:12:54 น.
บห.
40 KB
6.)การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 พย0023.3/ว3739 29052560
1 มิ.ย. 2560,
18:29:30 น.
ก.พ.ถ.
457 KB
7.)การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พย0023.3/ว3642 25052560
1 มิ.ย. 2560,
18:25:49 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
8.)ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา พย0023.1/ว3653 31 พ.ค. 60
1 มิ.ย. 2560,
09:45:30 น.
บห.
796 KB
9.)การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 ที่ พย 0023.2/ว 3824 30 พ.ค. 2560
30 พ.ค. 2560,
15:27:19 น.
กมบ.
354 KB
10.)โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยส่วนภูมิภาค พย 0023.1/ว 3825 30 พ.ค. 60
30 พ.ค. 2560,
13:22:30 น.
บห.
898 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ] จำนวนทั้งหมด( 527 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน