ลำดับ
รายละเอียด
วันที่บันทึก
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง ประชุมครั้งที่ 1/2560 (ดาวน์โหลด : 24)
15 ก.พ. 2560,11:13:18 น.
141 KB
2
ที่ พย๐๐๑๗/ว๑๒๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการต่างๆ
26 ม.ค. 2560,15:59:22 น.
315 KB
3
ที่ พย๐๐๑๗/ว๑๒๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการต่างๆ
26 ม.ค. 2560,15:39:33 น.
198 KB
 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 ] จำนวนทั้งหมด( 3 ไฟล์)
 
กลับขึ้นด้านบน