ถวายพระพรออนไลน์
ตราสัญลักษณ์
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
  

นายเลือดไท วงศ์ใหญ่
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
เมนูหลัก

แสดงเมนูทั้งหมด | ซ่อนเมนู

เว็บไซต์แนะนำ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดพะเยา

กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล

สนง.การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

ศูนย์รวมข้อมูล อบต. ทั่วประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเทศบาลทั่วประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูล อบจ. ทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูลสินค้า OTOP และข้อมูลอินเตอร์เนตตำบล

ศูนย์รวมข่าวสารท้องถิ่นทั่วเมืองไทย

ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์ 77 จังหวัด
มุมบริหารงานบุคคล
โปรแกรมอ่านหนังสือบนเว็บ
สถาบันอุดมศึกษา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ September 2013
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา: จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]
 

 
[ทต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา] {แก้ไข} จัดซื้อหินคลุก (๒๗ ธ.ค. ๕๓)
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ ศุกร์ 17 ธ.ค. 10@ 15:18:57 ICT (444 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา
จัดซื้อหินคลุกเพื่อใช้ซ่อมแซมถนน
หมู่ที่ ๑ - ๑๓
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
 
[ทต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา] จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย (๒๗ ธ.ค. ๕๓)
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ ศุกร์ 17 ธ.ค. 10@ 15:16:02 ICT (371 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
เพื่อใช้ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑ - ๑๓
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
 
[ทต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน] จ้างก่อสร้าง ๖ โครงการ (๒๘ ธ.ค. ๕๓)
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ ศุกร์ 17 ธ.ค. 10@ 15:13:47 ICT (1657 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างของเทศบาล
ตำบลเชียงม่วน จำนวน ๖ โครงการ
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
 
[ทต.งิม อ.ปง] สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (๒๒ ธ.ค. ๕๓)
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ ศุกร์ 17 ธ.ค. 10@ 15:11:17 ICT (401 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศเทศบาลตำบลงิม
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการ
จัดหาวัสดุก่อสร้าง
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
 
[อบต.ออย อ.ปง] สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน (๒๓ ธ.ค. ๕๓)
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ พฤหัสบดี 09 ธ.ค. 10@ 16:20:35 ICT (3259 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลออย
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล
ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
 
[ทต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา] ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ (๒๒ ธ.ค. ๕๓)
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ อังคาร 07 ธ.ค. 10@ 14:48:33 ICT (824 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
 
[อบต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง (๑๔ ธ.ค. ๕๓)
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ อังคาร 07 ธ.ค. 10@ 14:45:23 ICT (1217 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
 
[อบต.ออย อ.ปง] {ยกเลิก} ระงับการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ อังคาร 07 ธ.ค. 10@ 14:43:48 ICT (795 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลออย
เรื่อง ระงับการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
 
[ทต.แม่กา อ.เมืองพะเยา] ประมูลซื้อรถดักหน้า - ขุดหลัง (๓๐ พ.ย. ๕๓)
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ พฤหัสบดี 25 พ.ย. 10@ 10:27:37 ICT (716 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
เรื่อง ประมูลซื้อรถดักหน้า-ขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๗ แรงม้า
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
 
[อบต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา] จ้างเหมาก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการ (๗ ธ.ค. ๕๓)
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ พุธ 24 พ.ย. 10@ 14:57:14 ICT (935 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการในเขตพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
 
[อบต.ออย อ.ปง] {แก้ไข} สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (๒๔ พ.ย. ๕๓)
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ อังคาร 23 พ.ย. 10@ 13:50:30 ICT (728 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลออย
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล
ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
[อบต.ภูซาง อ.ภูซาง] จ้างโครงการจัดหารอาหารกลางวัน (๒๖ พ.ย. ๕๓)
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ ศุกร์ 19 พ.ย. 10@ 09:32:16 ICT (933 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
 
[ทต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ ] จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (๒๖ พ.ย. ๕๓)
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ พุธ 17 พ.ย. 10@ 09:17:53 ICT (637 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สำหรับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
 
[อบต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ] สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (๒๖ พ.ย. ๕๓)
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ จันทร์ 15 พ.ย. 10@ 16:18:09 ICT (866 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ และ
อนุบล ๓ ขวบ (บ้านดอนลาว) ในเขตตำบลเจดีย์คำ
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
[ทต.ดงเจน อ.ภูกามยาว] สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (๒๕ พ.ย. ๕๓)
ผู้บันทึก Phuriwat เมื่อ จันทร์ 15 พ.ย. 10@ 16:12:23 ICT (878 ครั้ง)
จัดซื้อจัดจ้างประกาศเทศบาลตำบลดงเจน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลดงเจน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
ถวายพระพรออนไลน์
เว็บไซต์ อปท. จังหวัดพะเยา
อบจ.พะเยา
เทศบาลเมืองพะเยา
ทต.ท่าวังทอง
ทต.บ้านต๋อม
ทต.บ้านต๊ำ
ทต.แม่กา
ทต.แม่ปืม
ทต.สันป่าม่วง
ทต.บ้านใหม่
ทต.ท่าจำปี
ทต.บ้านสาง
อบต.จำป่าหวาย
อบต.แม่นาเรือ
อบต.แม่ใส
อบต.บ้านตุ่น
ทต.แม่ใจ
ทต.บ้านเหล่า
ทต.รวมใจพัฒนา
ทต.ป่าแฝก
ทต.เจริญราษฎร์
ทต.ศรีถ้อย
อบต.แม่สุก
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ทต.บ้านถ้ำ
ทต.ห้วยลาน
ทต.หนองหล่ม
อบต.สันโค้ง
อบต.คือเวียง
อบต.บ้านปิน
อบต.ป่าซาง
อบต.ดงสุวรรณ
อบต.ดอกคำใต้
อบต.ดอนศรีชุม
ทต.ห้วยข้าวก่ำ
ทต.เวียงลอ
ทต.จุน
ทต.หงส์หิน
อบต.พระธาตุขิงแกง
อบต.ทุ่งรวงทอง
อบต.ห้วยยางขาม
ทต.เชียงคำ
ทต.บ้านทราย
ทต.ฝายกวาง
ทต.หย่วน
อบต.เจดีย์คำ
อบต.เชียงบาน
อบต.น้ำแวน
อบต.แม่ลาว
อบต.ร่มเย็น
อบต.อ่างทอง
อบต.ทุ่งผาสุข
ทต.ปง
ทต.งิม
ทต.แม่ยม
อบต.นาปรัง
อบต.ควร
อบต.ออย
อบต.งิม
อบต.ผาช้างน้อย
อบต.ขุนควร
ทต.เชียงม่วน
อบต.สระ
อบต.บ้านมาง
ทต.ดงเจน
อบต.ห้วยแก้ว
อบต.แม่อิง
อบต.ดงเจน
ทต.สบบง
อบต.เชียงแรง
อบต.ทุ่งกล้วย
อบต.ภูซาง
อบต.ป่าสัก
สำหรับสมาชิก..เข้าสู่ระบบ
หมายเลข IP ของคุณ 54.92.241.157


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : kik
สมาชิกทั้งหมด : 96

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 10
บุคคลทั่วไป : 10
สมาชิก : 0