Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 พ.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 จากระบบ New GFMIS Thai
11 เม.ย. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 จากระบบ New GFMIS Thai
27 มี.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
27 มี.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา O12 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน
27 มี.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
27 มี.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
27 มี.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
27 มี.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
27 มี.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
27 มี.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา O18 E–Service
Responsive image