Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ม.ค. 2567
ถึง
26 ม.ค. 2567
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1
31 มี.ค. 2566
ถึง
31 มี.ค. 2566
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
31 มี.ค. 2566
ถึง
31 มี.ค. 2566
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2566
31 มี.ค. 2566
ถึง
31 มี.ค. 2566
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
31 มี.ค. 2566
ถึง
31 มี.ค. 2566
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
01 ธ.ค. 2564
ถึง
01 ธ.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
08 พ.ย. 2564
ถึง
08 พ.ย. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศผู้ชนะ การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
08 พ.ย. 2564
ถึง
08 พ.ย. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
07 ต.ค. 2564
ถึง
07 ต.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Responsive image