Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

04 พ.ย. 2562
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา กิจกรรมกำจัดขยะเปียกด้วยไส้เดือน

25 ม.ค. 2562
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2562

10 ม.ค. 2562
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา จัดกิจกรรม Kick off ขยะแยกก่อนทิ้ง

14 ธ.ค. 2561
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา)

14 ธ.ค. 2561
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการขยะให้แก่ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

26 ต.ค. 2561
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม 2561

24 ก.ย. 2561
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกวดอำเภอสะอาด ระดับจังหวัดพะเยา

24 ก.ย. 2561
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกวดอำเภอสะอาด ระดับจังหวัดพะเยา

24 ก.ย. 2561
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2561

21 ก.ย. 2561
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา โครงการ พะเยา สะอาดน่าอยู่ อบจ.พะเยา
Responsive image