Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ก.พ. 2563
ถึง
26 ก.พ. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/63
26 ก.พ. 2563
ถึง
26 ก.พ. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จ.พะเยา ครั้งที่ 2/63
14 ก.พ. 2563
ถึง
14 ก.พ. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563,หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563
04 ก.พ. 2563
ถึง
04 ก.พ. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 1/63
24 ม.ค. 2563
ถึง
24 ม.ค. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จ.พะเยา ครั้งที่ 1/63
24 ธ.ค. 2562
ถึง
24 ธ.ค. 2562
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/62
24 ธ.ค. 2562
ถึง
24 ธ.ค. 2562
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จ.พะเยา ครั้งที่ 12/62
06 ธ.ค. 2562
ถึง
06 ธ.ค. 2562
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
29 พ.ย. 2562
ถึง
29 พ.ย. 2562
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จ.พะเยา ครั้งที่ 11/62
26 พ.ย. 2562
ถึง
26 พ.ย. 2562
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 11/62
Responsive image