สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  

เวปไซต์ที่น่าสนใจ

 

ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา คลิ๊ก สามารถโหลดหนังสือราชการได้อีกช่องทาง
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างป้าย รณรงค์อุบัติเหตุทางท้องถนน
 
 
 
       
   
เวปไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์
   
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 7 June, 2016 10:31 AM  
ติดต่อผู้จัดทำ : pylocal@gmail.com